Diensten

Vitae Bewindvoeringen helpt met budgetbeheer en bewindvoering uw financiële zaken weer op orde te krijgen. Wij vinden het prettig werken als wij goed en regelmatig contact hebben met u als klant en dat u op de hoogte gehouden wordt van de actuele stand van zaken.

Wat we doen

Bewindvoering vanuit Limburg

Als u onder bewind wordt gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd. Hieronder vallen alle inkomsten, uitgaven, schulden, maar ook waardevolle goederen, zoals een auto of woning. Alle poststukken gaan naar de bewindvoerder en hij gaat met u bekijken wat de beste manier is om de zaken op te pakken.

Vitae bewindvoeringen - Diensten artikel 1 foto

Wat is bewindvoering ?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel, waarbij een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn/haar vermogensrechtelijke belangen kan waarnemen. Dit als gevolg van de lichamelijk als geestestoestand dan wel verkwisting of het hebben van problematische schulden. Bij bewindvoering gaat het over de financiële belangen van de cliënt.

Dit houdt in dat de cliënt niet zonder meer over zijn goederen en vermogen kan of mag beslissen. Doordat de post naar de bewindvoerder gaat, zal de bewindvoerder de contacten met de diverse instanties onderhouden. Dit geldt ook voor alle post van deurwaarders en incassobureau’s. Het is belangrijk, dat u met ons overlegt, zodat we hierover afspraken kunnen maken. Als u onder bewind staat krijgt overigens u een beheer- en leefgeld rekening op uw naam. De beheerrekening wordt beheerd door uw bewindvoerder en uw leefrekening blijft u zelf het beheer over houden. Van uw leefgeld rekening krijgt u een bankpas. U blijft ten alle tijden zicht houden met wat er op uw rekeningen gebeurd. 

Voor wie zijn we ?

Vitae Bewindvoeringen is er voor mensen:

  • die hun post niet meer openen, de berg ongeopende post alleen maar groter zien worden en het overzicht (dreigen te) verliezen.
  • waarbij de administratie niet meer lukt of gedaan kan worden omdat het veel te ingewikkeld is geworden.
  • die de boekhouding voor een familielid of bekende doen en waarbij dat niet meer gaat.
  • die door (tijdelijke) lichamelijke of psychische omstandigheden het overzicht of grip op de financiële situatie niet meer hebben, waardoor de druk alleen maar toeneemt.
  • die meer geld uitgeven dan er wordt ontvangen.

Wat doen we ?

Het kunnen betalen van de maandelijkse vaste lasten is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde financiële huishouding. De inkomsten en uitgaven, maar ook schulden worden allereerst geïnventariseerd. Vervolgens wordt prioriteit gesteld aan het inkomen en het betalen van vaste lasten en uiteraard uw leefgeld. Er wordt per situatie bekeken hoe wij stabilieit kunnen creëren. Wij zorgen onder andere voor belastingaangiftes, toeslagen, kwijtscheldingsaanvragen, betaalafspraken en regelingen en andere inkomensondersteunende maatregelen. In het geval van schulden wordt gekeken welke weg het beste te bewandelen valt. Regelen wij de schulden zelf of dient gekozen te worden voor minnelijke of wettelijke schuldsanering. Hoe dan ook, iedere financiele situatie vraagt om een andere aanpak.

Vitae Bewindvoeringen beheert al uw relevante – financiële – post en draagt zorg voor het openen van een betaalpakket. Deze rekening openen wij voor u en zal onder uw naam worden beheerd. De bewindvoerder stelt een budgetplan op en beheert dit. In het budgetplan staan de inkomsten, uitgaven, reserveringen en de schulden. Ook krijgt u overzicht van de afspraken die u met de bewindvoerder maakt. Van dit plan krijgt u een kopie. De bewindvoerder beheert uw inkomsten en draagt zorg voor tijdige betaling van rekeningen. Indien gewenst kunt u een afschrift van de bankafschriften ontvangen, zodat u altijd zicht heeft op wat er met uw geld gebeurt. Ook kunt u online meekijken (cliënt login) wat er met uw geld gebeurd.

Hoe wordt u onder
bewind gesteld ?

Na het intakegesprek met de bewindvoerder, zal de bewindvoerder de benodigde stukken indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal uitspraak doen over de onderbewindstelling en dit vastleggen in een beschikking. De beschikking is een brief waarin staat dat u officieel onder bewind staat. Zodra de beschikking ontvangen wordt, start het bewind.

Wat kost
bewindvoering ?

Aan het bewind zijn kosten verbonden die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tijdens het intakegesprek wordt u hierover door de bewindvoerder geïnformeerd. Als u een netto uitkering heeft rondom bijstandsnorm, worden de kosten volledig vergoed door de gemeente. De bewindvoerder zal in dat geval bijzondere bijstand aanvragen voor de aanvangswerkzaamheden, de griffiekosten en de kosten voor het bewind. Dit gebeurt door middel van het aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente waar u woonachtig bent.

Onze
betrouwbaarheid ?

Vitae Bewindvoeringen hecht veel waarde aan wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen waarborgen wij aan onze zijde door zorgvuldig met uw geld en goederen om te gaan. Vitae Bewindvoeringen is aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer, kortweg het NBBI. Over onze dienstverlening leggen wij bovendien jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter maar vooral ook aan u!  

Budgetbeheer Venlo, Venray, Roermond e.o.

Vitae bewindvoeringen - Diensten artikel 2 foto

Wat is budgetbeheer ?

Als u budgetbeheer afneemt, zal alles wat met geld te maken heeft net als bij bewindvoering worden beheert. Echter valt budgetbeheer niet onder de verantwoordelijkheid van de rechtbank. Alle inkomsten, uitgaven en schulden, maar ook waardevolle goederen worden net als bij bewindvoering geïnventariseerd en beheerd. Alle poststukken gaan naar de budgetbeheerder en hij of zij gaat met u bekijken wat de beste manier is om de zaken op te pakken.

Vitae Bewindvoeringen helpt met budgetbeheer uw financiële zaken weer op orde te krijgen. Wij dragen zorg voor de betaling van vaste lasten, uw wekelijkse huishoudgeld, eventuele schuldaflossingen en overige posten. Alle afspraken die hiervoor gemaakt worden, leggen we vast in een budgetplan. Daarnaast wordt er vanuit budgetbeheer een bedrag gereserveerd voor betalingen die incidenteel plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven.

Wat kan er ?

Mocht er sprake zijn van kleine betalingsachterstanden zijn er meestal wel regelingen voor te treffen. Grote en meer complexere schulden zullen indien nodig moeten worden doorverwezen naar schuldhulpverlening. Binnen de schuldhulpverlening heeft men meer mogelijkheden te bieden, zoals bijvoorbeeld een MSNP- of een WSNP-regeling (schuldsanering). Budgetbeheer kan naast schuldhulpverlening gewoon blijven bestaan. Wat voor u het beste is zal in een gratis kennismakingsgesprek met u worden besproken. U krijgt in ieder geval kosteloos advies, waar u mee verder kunt.

Wat kost budgetbeheer ?

De kosten van budgetbeheer zijn afhankelijk van uw huishouden.
Kijk voor de actuele tarieven op de pagina tarieven.

Wat doen we ?

Inventarisatie van inkomsten, uitgaven, bezittingen en eventuele schulden.

Maatwerk advies

Opstellen van budgetplan.

Aanvraag van toeslagen.

Postverwerking en postverzending.

Informatie & advies bij juridische zaken.

Advisering en indien nodig verwijzing schuldhulpverlening.

Vermogensadvies

Uitvoeren van betalingen.

Wekelijkse dossiercontrole.

Telefonische afhandeling van verzoeken en vragen per telefoon en per mail.

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Inwinnen van informatie bij diverse instanties.

Belastingadvies.

Verzorgen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Wilt u van onze diensten gebruik maken?

Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder

We bellen u graag terug

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen z.s.m. contact met u op

Vitae Documenten

Open en/of download hier het document naar keuze

Formulier Klachtenregeling
Bestand type : PDF
Folder Vitae Bewindvoeringen
Bestand type : PDF
Gedragscode
Bestand type : PDF
Aanmeldingsformulier
Bestand type : PDF

Vitae Bewindvoeringen gaat zeer zorgvuldig om met uw privacy en uw online gegevens. We willen u er dan ook graag op attenderen dat deze website gebruik maakt van cookies. Meer over ons cookie-beleid kunt u vinden in de privacy verklaring